Opzeggen lidmaatschap

Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen, kan dat uitsluitend per einde van het kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.
(zie Statuten Artikel 7)

Je dient dus voor 1 december aan te geven dat je wilt opzeggen, om zodoende het opvolgende jaar geen lid meer te zijn.
Dit kan via een mailbericht aan de secretaris: info@amenophis.nl

Voor de vereniging is het prettig als je ook de reden van je besluit erbij zou willen vermelden.