Inschrijfformulier

We kennen een introductieperiode van 2 maanden. Na de introductieperiode kun je besluiten lid te worden. Zie website {Amenophis - Info} voor de geldende tarieven.
Vanaf het moment dat je lid wordt, ben je contributie en de KNRB-afdracht verschuldigd.
Bij aanmelding in de loop van het jaar zal de contributie naar rato worden berekend.
Lidmaatschap is altijd voor een heel kalenderjaar, ondanks de mogelijkheid in één of twee termijnen te betalen.
Opzeggen kan uitsluitend per eind van een kalenderjaar met inachtneming van de opzegtermijn van 4 weken. Na afloop van, of gedurende de introductieperiode kun je altijd stoppen, zonder dat je verder financiële verplichtingen hebt. Je wordt geïnformeerd wanneer de introductieperiode eindigt.

Je gaat akkoord met het automatisch incasseren van de contributie en overige verenigings-gerelateerde kosten, zoals aanschaf kleding, inschrijfgeld roei-activiteiten, consumpties, waarvan je vooraf een digitale factuur ontvangt.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Herhaal wachtwoord:
*

Wanneer je lid wordt van Amenophis, verwachten we dat je kunt zwemmen, je kennis neemt van de huisregels, de veiligheidsregels en het huishoudelijk reglement (zie deze website).

Tijdens roei-evenementen worden soms foto's gemaakt die gepubliceerd worden op onze website/facebookpagina/app-groep. Het enige doel hiervan is elkaar en nieuwe leden te enthousiasmeren voor de roeisport en onze vereniging. Het is niet de bedoeling dat beeldmateriaal met een ander doel gedeeld wordt, zonder toestemming van de gefotografeerde.
Geef s.v.p. duidelijk aan als je er echt geen prijs op stelt om op roeifoto's en -filmpjes te staan. Bij portretten die we willen gebruiken voor PR doeleinden, zal altijd eerst toestemming worden gevraagd.

De vereniging kan geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, die aan leden of derden wordt toegebracht in boten, op het vlot of in de verengingsgebouwen. Je dient zelf over een adequate (WA) verzekering te beschikken.

Op bovenstaand formulier wordt gevraagd of je akkoord gaat met het privacybeleid van de vereniging. Hiermee geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals ingevuld in bovenstaand formulier. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de vereniging gebruikt en zijn niet toegankelijk voor derden.

Ogenblik a.u.b. ...