Evenementgegevens

Evenement: Wintertraining bij Bodyplan

Naam Wintertraining bij Bodyplan
Locatie Corridor 84
Begindatum 28-02-2019 Einddatum 28-02-2019
Aanvang 19:30 Einde 20:30
Bijzonderheden Wekelijkse groeptraining, 5 maanden - speciaal voor Amenophis roeiers
Omschrijving
 • Body Plan Sport geeft in de periode 1 november t/m 28 maart, elke donderdagavond, een groepstraining voor leden van Amenophis;
 • De training zal bestaan uit een groepsprogramma om de groepsbinding te versterken en de algemene fysieke conditie te verbeteren;
 • De groepstrainingen zullen worden gegeven op donderdagavond van 19:30 – 20:30 uur;

 • Body Plan Sport factureert € 250,- per maand aan Amenophis.
  Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal deelnemers. Dus als er meer deelnemers zijn wordt het bedrag minder.
  Bij deelname van bijv. 20 personen, zijn de kosten € 12,50 per maand.
 • Deelnemende roeiers kunnen uitsluitend het gehele pakket van 5 maanden afnemen (lossen maanden zijn niet mogelijk).
 • Betaling gaat via automatische incasso door de penningmeester

 • Leden van Amenophis die deelnemen aan de groepstraining krijgen gelegenheid om zonder extra kosten een extra individuele training per week te volgen;
 • Body Plan Sport draagt zorg voor zowel de groepstraining als voor de individuele (sportspecifieke) trainingsprogramma’s;

Meer info. te verkrijgen via wedstrijden@amenophis.nl

Doe je ook mee?
Geef je op via de website of schrijf je in op de lijst in de keet bij de vereniging.Ogenblik a.u.b. ...