Basis roeivaardigheid

Basis instructie 

Beginners krijgen 1 x per week op woensdagavond  (19.30 - 21.00 uur) of zondagochtend  (11.30 - 13.00 uur) basis instructie.
Groep: maximaal 8 cursisten.
Instructie wordt door een team van ervaren roeiers, vrijwillig, verzorgd.

Tijdens de basis instructie wordt je de basis van de roeibeweging aangeleerd.
Je leert over de bewegingsvolgorde (benen – rug – armen / armen – rug – benen), het ritme van de roeihaal, de balans in de boot en de krachtverdeling.
Daarnaast neem je kennis van het materiaal en de regelgeving voor veilig roeien binnen Amenophis.

Wanneer je bovenstaande voldoende beheerst, kun je een basis roeivaardigheidscertificaat behalen door het doen van een basis roei-examen.
Na het behalen, wordt je bevoegdheid weergegeven met: B

Wat wordt er van je verwacht bij het basis examen?  Download hier de Inhoud basiscursus
Hoe neem je een basis roei-examen af? Download hier het Examinering basiscursus

Download hier het Cursusboek Basis

Download hier Til voorschriften voor de diverse boottypen